Försäljningsvillkor

1. Allmänna villkor

För att kunna beställa resor med Bergslagen Express måste du ha fyllt 18 år. Alla beställningar som görs är bindande. Priserna är inklusive moms. Vi reserverar oss för ev. fel i pris och texter. Alla bussar är rökfria, även på toaletterna.

2. Hur bokar jag en biljett?

För att boka din biljett med oss kan du använda dig av startsidan här.  Om du föredrar så kan du kontakta oss på telefon eller e-post så hjälper vi dig att skapa en bokning.
Våra biljetter säljs som grund utan avbokningsskydd för att resan ska bli så prisvärd som möjligt. Vi erbjuder avbokningsskydd till dig som är osäker på din resa. Läs mer under stycket 'Hur avbokar jag min resa?'.
Efter bokning får du en bekräftelse via e-post och/eller SMS beroende på vilka kontaktsätt du fyllt i när du gjorde din bokning. Kontakta oss om bekräftelsen uteblir. Det bokningsnummer som du får i bekräftelsen och direkt efter genomförd beställning fungerar som biljett. Det åligger resenären att kontrollera att uppgifterna i orderbekräftelsen stämmer överens med den sträcka, tid och datum som beställts och att ta kontakt med oss snarast möjligt om något skulle vara fel. Du ansvarar även för att vi kan nå dig på det telefonnummer eller e-postadress du anger vid bokningen.

Du kan även köpa din biljett ombord på bussen utan att ha bokat, detta är dock i mån av plats och då är det endast kortbetalning som gäller. Alltså inga kontantbetalningar.

3. Åldersregler.

Barn (0-15 år):  Biljett ska köpas till samtliga barn oavsett ålder. Av säkerhets- och trivselskäl ska de ha ett eget säte. Målsman är alltid ansvarig för sitt barns resande och det är även ni som förälder som avgör om barnet kan resa på egen hand.

Ungdom (16-25 år): Ungdomsbiljett kan lösas för resa fram till den dag man fyller 26 år. Passagerare ska kunna styrka sin ålder.

Student: En passagerare med giltigt verifikat från Studentkortet, CSN, Mecenat, Membit eller SJ's tillfälliga intyg kan lösa biljett med studeranderabatt.

Pensionär: Ålders- eller förtidspensionärer. Verifikat som styrker passagerarens ålder (från den dag du fyller 65 år), eller intyg från Försäkringskassan skall medföras under hela resan.

4. Finns det några bagageregler?

Man får ta med högst en (1) väska i bagageutrymmet utan extra kostnad. Bagaget får inte väga mer än 23 kg och ska vara märkt med namn, adress och telefonnummer. Du får även ha med dig ett mindre handbagage inne i bussen. Vänligen observera att Söne Buss/Bergslagen Express inte tar ansvar för värdeföremål eller kontanter som förvaras i bussens lastutrymme då bagaget förvaras i ett utrymme som chaufför inte alltid har full uppsikt över. Givetvis får du som reser med barnvagn eller rollator/rullstol ta med dessa kostnadsfritt i bussens bagageutrymme. Av säkerhetsskäl får inget bagage placeras i bussens mittgång eller vid några utgångar.

Resenärer får inte ta med bagage som är av farlig beskaffenhet eller som kan orsaka avsevärd olägenhet, såsom explosiva och brandfarliga föremål och vätskor samt giftiga, smittbärande och frätande ämnen samt vapen.  Ömtåligt bagage ska vara väl emballerat. Bergslagen Express har inte möjlighet att skicka gods med bussarna.

Söne Buss/Bergslagen Express ansvarar ej för skadat, förkommet eller stulet bagage. Vi hänvisar till resenärens egen försäkring. Undantaget då Söne Buss/Bergslagen Express har agerat med grov vårdslöshet eller uppsåt samt i händelse av olycka. Passagerare har, i enlighet med tillämplig lag, rätt till ersättning för bagage som skadats eller förlorats på grund av olyckor som inträffar till följd av användning av bussen. Om bagage förkommer eller glöms kvar, vänligen kontakta Söne Buss per e-post på bagage@sonebuss.se

5. Sällskapsdjur.

För dig som planerar att ta med ditt husdjur på resan är det viktigt att du tänker på att det inte ska skapa obehag för andra passagerare. Placera mindre djur i djurbur om möjligt och se till att skydda säten med en skyddsfilt. För större hundar vill vi gärna se att du är extra försiktig och håller hunden väldigt nära dig så att ingen känner obehag. Tänk på att rasta ditt djur innan avresa. Föraren har rätt att avvisa passagerare om ovanstående ej möts.

6. WiFi och 220v.

Bergslagen Express erbjuder gratis WiFi till våra resenärer. Även eluttag finns tillgängligt. När det gäller internet reserverar vi oss för radioskugga eller driftstörningar från operatör.

7. *Fri ombokning!

Som resenär med Bergslagen Express har du rätt till en(1) gratis ombokning på din resa. Detta gäller förutsatt att din nya resa har ett motsvarande eller lägre pris. Vid ett högre pris debiteras mellanskillnad. Ombokningen expedieras genom telefon och ska vara oss tillhanda senast två timmar innan avgång. Den fria ombokningen kan enbart nyttjas en gång per betald resa och vill du göra ytterligare ombokning utöver denna är du tvungen att göra en ny bokning till ordinarie pris.

8. Hur avbokar jag min resa?

För att avboka din resa med oss klickar du på 'Avboka' högst upp på sidan. För att få pengar tillbaka från din bokning måste du ha valt till ett avbokningsskydd. Med detta skydd återbetalas hela det ordinarie biljettpriset men inte avbokningstillägget. Observera att för att avbokningsskyddet ska gälla måste avbokningen ske senast dagen före avgång. Det går också bra att kontakta oss via telefon så hjälper vi dig med din avbokning.

9. Hur betalar jag?

Betalningen av din order kan göras med direktbank via SEB och Handelsbanken. Betalning med Visa eller Mastercard är också möjlig. Du kan även beställa din resa mot faktura i samarbete med SveaWebPay.

10. SveaWebPay Faktura

SveaWebPay Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Söne Buss AB överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.